ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

Amomoai's Gifts (10)

zubaida Anego At 11:46pm on December 30, 2010, zubaida Anego gave Amomoai a gift
Have a great year ahead bff ! Happy New Year ...... as salaamu alaikum
zubaida Anego At 11:56pm on December 01, 2010, zubaida Anego gave Amomoai a gift
Rock and Roll Bongawww ! As salaamu Alaikum...
farouk aman abdul At 9:08am on March 22, 2010, farouk aman abdul gave Amomoai a gift
salam! pagarikulay a aratawata ipagiza akn rka o anda manaya i kapakareply akn reka ko comments ka ko mga photos akn, margun igira bago ta ko galubek ditaon matao mhehehe!
Jamaicalovely At 7:30am on February 24, 2010, Jamaicalovely gave Amomoai a gift
a red ribbon instead of red rose ..
Normina A. Casimra At 2:35am on December 25, 2009, Normina A. Casimra gave Amomoai a gift
salam, salamat ko message ka owm. insa ALLah obakambaling na sana magka re union. balasangka o ALLah ko mga galebek ka lagidaya.
alonganpizayanan At 6:05am on December 03, 2009, alonganpizayanan gave Amomoai a gift
thangkaingkabo sa sodi pagarikulay a aratawata a pamemegayan naken reka ini awm, miskin aki si alonganpizayanan.... PHANGNIN KO KO ALLAH A MAPIPIYA KANO SAN LANGON LANKAP KO PAMILYANGKA!
Bai sa Dimarao sa Unayan At 1:10am on December 01, 2009, Bai sa Dimarao sa Unayan gave Amomoai a gift
Happy happy birthday pagarikolay ... Goodluck sa giaya a mga pipia a galubuk ka sa ArataWata, balasangkaon o Allah (swt) ... 'All the Best !
Bai sa Dimarao sa Unayan At 12:51am on December 01, 2009, Bai sa Dimarao sa Unayan gave Amomoai a gift
ALEX SALEH At 7:30am on October 21, 2009, ALEX SALEH gave Amomoai a gift
Salamat aki arata mama, (bakari wata). paninta bakadn pakalndo i omor sa kamapian ka agoso pamilyangka..
Ayesha At 2:44am on October 21, 2009, Ayesha gave Amomoai a gift
guitar 4 u pagarikolay . . . ngpaparactice lang ako mgbgay ng gifts hehehe . . .

© 2021   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service