ArataWata.Com

Home of the Kini.Kini.Rock Music © Amomoai & Baooai

Pink Ribbon
Public

Pink Ribbon from Bai sa Dimarao sa Unayan to Amomoai

Happy happy birthday pagarikolay ... Goodluck sa giaya a mga pipia a galubuk ka sa ArataWata, balasangkaon o Allah (swt) ... 'All the Best !

About the Sender

Bai sa Dimarao sa Unayan
Bai sa Dimarao sa Unayan

About the Recipient

Amomoai
  • Male
  • San Jose, CA
  • United States

© 2020   Created by Amomoai.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service